Google Ads auditas

 

 • Paslaugų gavėjas įsipareigoja suteikti Paslaugų teikėjui prieigą prie Google Ads, Google Analytics paskyrų (ir Google Tag Manager – neprivaloma, bet pageidautina) ne vėliau kaip per 3 dienas nuo šios paslaugos užsakymo ir apmokėjimo tam, kad Paslaugų teikėjas galėtų atlikti auditą.
 • Instrukcijos, kaip prijungti Paslaugų teikėją prie Jūsų paskyrų, bus išsiųstos elektroniniu paštu, kurį nurodysite sekančiame audito pirkimo žingsnyje.
 • Paslaugų teikėjas turi teisę paskambinti telefonu, kurį nurodysite sekančiame audito pirkimo žingsnyje, jeigu reikėtų papildomos informacijos kokybiškam Google Ads audito atlikimui.
 • Google Ads auditas atliekamas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo apmokėjimo už paslaugą ir paslaugų teikimo sąlygų 1 punkte nurodytų prieigų suteikimo.
 • Google Ads audito išvados pateikiamos pdf formatu ir išsiunčiamos elektroniniu paštu, kurį nurodysite sekančiame audito pirkimo žingsnyje.
 • Jeigu yra poreikis, Google Ads audito išvados gali būti papildomai pristatomos video skambučio metu iš anksto suderintu laiku, bet ne vėliau nei per 15 darbo dienų nuo šio audito išvadų išsiuntimo elektroniniu paštu.

 

 

Google Analytics ir GTM auditas

 

 • Paslaugų gavėjas įsipareigoja suteikti Paslaugų teikėjui prieigą prie Google Analytics, Google Search Console paskyrų ir Google Tag Manager (GTM) ne vėliau kaip per 3 dienas nuo šios paslaugos užsakymo ir apmokėjimo tam, kad Paslaugų teikėjas galėtų atlikti auditą.
 • Instrukcijos, kaip prijungti Paslaugų teikėją prie Jūsų paskyrų, bus išsiųstos elektroniniu paštu, kurį nurodysite sekančiame audito pirkimo žingsnyje.
 • Paslaugų teikėjas turi teisę paskambinti telefonu, kurį nurodysite sekančiame audito pirkimo žingsnyje, jeigu reikėtų papildomos informacijos kokybiškam Google Analytics ir GTM audito atlikimui.
 • Google Analytics ir GTM auditas atliekamas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo apmokėjimo už paslaugą ir paslaugų teikimo sąlygų 1 punkte nurodytų prieigų suteikimo.
 • Google Analytics ir GTM audito išvados pateikiamos pdf formatu ir išsiunčiamos elektroniniu paštu, kurį nurodysite sekančiame audito pirkimo žingsnyje.
 • Jeigu yra poreikis, Google Analytics ir GTM audito išvados gali būti papildomai pristatomos video skambučio metu iš anksto suderintu laiku, bet ne vėliau nei per 15 darbo dienų nuo šio audito išvadų išsiuntimo elektroniniu paštu.

 

Facebook auditas

 

 • Paslaugų gavėjas įsipareigoja suteikti Paslaugų teikėjui prieigą prie Facebook Ads paskyros, Facebook Pixel kodo, Facebook Page ir Facebook Catalog ne vėliau kaip per 3 dienas nuo šios paslaugos užsakymo ir apmokėjimo tam, kad Paslaugų teikėjas galėtų atlikti auditą.
 • Instrukcijos, kaip prijungti Paslaugų teikėją prie Jūsų paskyrų, bus išsiųstos elektroniniu paštu, kurį nurodysite sekančiame audito pirkimo žingsnyje.
 • Paslaugų teikėjas turi teisę paskambinti telefonu, kurį nurodysite sekančiame audito pirkimo žingsnyje, jeigu reikėtų papildomos informacijos kokybiškam Facebook audito atlikimui.
 • Facebook auditas atliekamas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo apmokėjimo už paslaugą ir paslaugų teikimo sąlygų 1 punkte nurodytų prieigų suteikimo.
 • Facebook audito išvados pateikiamos pdf formatu ir išsiunčiamos elektroniniu paštu, kurį nurodysite sekančiame audito pirkimo žingsnyje.
 • Jeigu yra poreikis, Facebook audito išvados gali būti papildomai pristatomos video skambučio metu iš anksto suderintu laiku, bet ne vėliau nei per 15 darbo dienų nuo šio audito išvadų išsiuntimo elektroniniu paštu.

 

 

SEO analizė

 

 • Paslaugų gavėjas įsipareigoja suteikti Paslaugų teikėjui prieigą prie Google Analytics, Google Search Console paskyrų ne vėliau kaip per 3 dienas nuo šios paslaugos užsakymo ir apmokėjimo tam, kad Paslaugų teikėjas galėtų atlikti analizę.
 • Instrukcijos, kaip prijungti Paslaugų teikėją prie Jūsų paskyrų, bus išsiųstos elektroniniu paštu, kurį nurodysite sekančiame pirkimo žingsnyje.
 • Paslaugų teikėjas turi teisę paskambinti telefonu, kurį nurodysite sekančiame pirkimo žingsnyje, jeigu reikėtų papildomos informacijos kokybiškam SEO analizės atlikimui.
 • SEO analizė atliekama ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo apmokėjimo už paslaugą ir paslaugų teikimo sąlygų 1 punkte nurodytų prieigų suteikimo.
 • SEO analizė pateikiama pdf formatu, analizę papildantys detalūs duomenys pateikiami Google Spreadsheet formatu. Medžiaga išsiunčiama elektroniniu paštu, kurį nurodysite sekančiame pirkimo žingsnyje.
 • Jeigu yra poreikis, SEO analizės turinys ir išvados gali būti papildomai pristatomi video skambučio metu iš anksto suderintu laiku, bet ne vėliau nei per 15 darbo dienų nuo SEO analizės ir ją papildančių duomenų išsiuntimo elektroniniu paštu.